Liikkeelle! -mobiiliopas

 

Liikkeelle! -kuvituselementti 

 

Tervetuloa tutustumaan Liikkeelle!-näyttelyistä ja jälleenrakennuskauden kulttuuriperinnöstä kertoviin mobiiliopastuksiin. Näkymä täydentyy uusilla reiteillä pitkin vuotta 2015!

Valitse kartalta haluamasi kohde. Voit lähestyä kohteita kartalla painamalla + painiketta ja loitontaa näkymää – painikkeella. Valitse opastus  ja lähde Liikkeeelle!

Trafiikki-museoiden Liikkeelle!-mobiiliopas on toteutettu Seinätön museo -palvelulla.